Ця Політика конфіденційності в області обробки персональних даних і конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку Сайт GROWTECHNIQUE (далі – САЙТ) може отримати про користувача під час використання ним будь-якого з сайтів, сервісів, служб, програм і продуктів Сайту (далі – Сервіси).

Використання Сервісів означає беззастережну згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання Сервісів.

Персональна інформація користувачів

Інформація, яку отримує і обробляє Інтернет-магазин

В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при реєстрації (створення облікового запису) або в процесі використання Сервісів, включаючи персональні дані користувача. Обов’язкова для надання Послуг (надання послуг) інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається користувачем на його розсуд.

Дані, які автоматично передаються Сервісами в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), час доступу , адреса запитуваної сторінки.

Інша інформація про користувача, в разі, якщо її збір і / або надання визначено в регулюючих документах окремих Сервісів.

Ця Політика може бути застосована тільки до Сервісів Сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти по посиланнях, доступних на Сайті. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

ІМ в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак Сайт виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані. Ризик надання недостовірної інформації несе  користувач.

Навіщо це робиться?

Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання Послуг (виконання угод і договорів з користувачем).

Персональну інформацію користувача Сайт може використовувати в наступних цілях:

  1. Ідентифікація користувача;
  2. Надання користувачеві персоналізованих Сервісів;
  3. Зв’язок з користувачем, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сервісів, надання послуг, а також обробка запитів і заявок від користувача;
  4. Поліпшення якості Сервісів, зручності їх використання, розробка нових Сервісів і послуг;
  5. Таргетування рекламних матеріалів;
  6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

Обробка персональних даних

Умови обробки персональної інформації користувача та її передачи третім особам

Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб. При використанні окремих Сервісів (наприклад, відгуків), користувач погоджується з тим, що певна частина його персональної інформації стає загальнодоступною.

Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

  1. Користувач висловив свою згоду на такі дії;
  2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сервісу або для надання послуги користувачеві;
  3. Передача передбачена українським або іншим відповідним законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;
  4. З метою забезпечення можливості захисту прав і законних інтересів Сайту або третіх осіб у випадках, коли користувач порушує Правила та умови користування.

При обробці персональних даних користувачівСайт керується Законом України «Про захист персональних даних».

Зміна користувачем персональної інформації

Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) або видалити надану їм персональну інформацію або її частини, скориставшись функцією редагування персональних даних в розділі «Особистий кабінет».

Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів:

Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

Зміна Політики конфіденційності.

Володар Сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її опублікування на цьому сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.