Сервісний центр «Гроутехнік» виконує набір сервісних заходів при виході з ладу обладнання з причин, передбачених гарантійними забов’язаннями виробника.

Устаткування, поставлене ТОВ «НПП »Гроутехнік«, підлягає безкоштовному гарантійному обслуговуванню упродовж усього терміну гарантії.

Гарантійне обслуговування – це безвідплатне усунення виробником або продавцем несправностей шляхом діагностики, налаштування і ремонту його складових частин або Пристрою в цілому впродовж гарантійного терміну, або заміну на аналогічні відремонтовані при дотриманні користувачем умов гарантії і за умови, що дефект виник з вини виробника цього пристрою.

Основою для прийняття товару на гарантійний ремонт являється документ, що підтверджує факт купівлі цього товару в нашій компанії, а саме: оригінал гарантійного талона або його копія.

За результатами приймання в сервісний центр «Гроутехнік» інженери визначають технічний стан приладу, а також оцінюють чи є цей випадок гарантійним.

Ультразвуковий товщиномір з A-сканом UIT UTE 45
Ультразвуковий товщиномір ALPHAGAGE+. Мал. 1

Терміни гарантії вказані в документах, що підтверджують факт купівлі. Товаром є будь-який виріб, придбаний в нашій компанії, в оригінальній комплектації. Упаковка, аксесуари, і ПЗ є невід’ємною частиною товару.

Переваги гарантійного сервісу для споживача:

 • своєчасне реагування на гарантійний випадок;
 • інформаційне забезпечення про можливість вирішення проблеми;
 • аналіз і підбір оптимального способу вирішення проблеми;
 • взаємодія з кваліфікованими фахівцями

Гарантія і інші зобов'язання не поширюються на Пристрої, що мають наступні ушкодження:

 • За наявності ушкоджень, викликаних використанням інструменту не за призначенням, пов’язаних з порушенням правил експлуатації, порядку регламентних робіт, а також умов зберігання і транспортування.
 • За наявності слідів деформації або руйнування деталей і вузлів інструменту, викликаних перевищенням допустимих технічних можливостей інструменту
 • При самостійному ремонті, внесенні змін до конструкції інструменту, або ремонті в інших майстернях і сервісних центрах.
 • При самостійному регулюванні інструменту, що привело до виходу інструменту з ладу.
 • При заміні деталей інструменту або витратних матеріалів на нештатні.
 • У разі поломки або зниження працездатності інструменту в результаті впливу зовнішніх несприятливих чинників(дії вологи, агресивних середовищ, високих температур і тому подібне)
 • При виробленні і зносі окремих вузлів інструменту, що виникли унаслідок надмірно інтенсивного використання інструменту.
 • За наявності ушкоджень, або передчасного виходу з ладу деталей і вузлів, викликаних попаданням бруду, абразивних часток і сторонніх предметів в рухливі механічні і гідравлічні вузли інструменту.
 • У разі відсутності яких-небудь комплектуючих, вузлів або деталей інструменту, а також відламаних і зламаних частин.
 • При порушеннях працездатності інструменту, що виникли з причин незалежних від виробника(форс-мажорні обставини, стихійні лиха, пожежі, техногенні катастрофи і тому подібне).

Набір сервісних послуг заздалегідь визначається і фіксується в договірній угоді.

складальна ділянка Сервісного центру Гроутехнік

Сервісний центр ТОВ «НПП »Гроутехнік« гарантує відсутність виробничих дефектів і несправностей пристрою і несе відповідальність по гарантійних зобов'язаннях відповідно до законодавства України.